Otsing Filmiarhiivist
 

tekstiotsing veebilehe sisust.
NB! Siit ei leia andmeid filmide ja fotode kohta
 In English


OTSI FILME www.filmi.arhiiv.ee/fis

OTSI FOTOSID www.ra.ee/fotis
Kogub arhiiviväärtusega filmi-, foto-, ja helidokumente.
Säilitab ja tagab juurdepääsu arhivaalidele
osaleb projektis EFG1914


    Eesti Filmiarhiiv     Aadress: Ristiku 84, Tallinn 10318   tel 693 8613    faks 693 8611 UURIMISSAAL AVATUD E-R 09:00-16:00   E-post filmiarhiiv@ra.ee
www by c m a Turundusnõukoda